Terapia pedagogiczna dla dzieci

Terapia

Nasza szkoła w bieżącym roku pragnie rozszerzyć zakres usług i zaoferować Państwu zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci „Dobry Start”.
Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną terapeutkę pomogą Państwa dzieciom:

- przygotować się do podjęcia nauki w szkole

- przygotować się do podjęcia nauki w przedszkolu

 

W trakcie naszych spotkań wykorzystamy m.in. następujące metody:

 • Pedagogika zabawy
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbourne
 • Bajkoterapia
 • Logorytmika
 • Dobry Start Marty Bogdanowicz
 • Techniki relaksacyjne
 • Arteterapia i muzykoterapia

 

Zapraszamy dzieci na zajęcia wspierające rozwój, podczas których będziemy bawić się i uczyć. Podczas wspólnej zabawy rozwijamy wyobraźnie dziecka, kształtujemy koordynację ruchową i umiejętności społeczne.

 

Celem zajęć ogólnorozwojowych jest doskonalenie motoryki małej i dużej, zdolności językowych, percepcji wzrokowej, ruchowej i słuchowej, kształtowanie myślenia operacyjnego oraz zdolności matematycznych, usprawnianie koncentracji uwagi, kształtowanie gotowości do podjęcia nauki pisania oraz czytania.

 

Zajęcia odbywają się indywidualnie lub grupowo.

- Czas trwania: od 45 min do 60 min.

- Zajęcia indywidualne: 40 zł / raz w tygodniu

- Zajęcia grupowe ( od 2 do 5) od 25 do 30 zł/ osoba

 

Praca domowa:

Proponujemy pomoc dla dzieci klas 1-3 w wykonaniu zadań domowych pod okiem specjalisty. Powtórzenie i utrwalenie omawianych podczas lekcji treści oraz nadrabianie zaległości szkolnych spowodowanych absencją dziecka.

- Zajęcia odbywają się indywidualnie lub grupowo.

- Czas trwania: 45 min.

- Zajęcia indywidualne: 30 zł

- Zajęcia grupowe ( od 2 do 4 osób) 20 zł ( 1 osoba)

 

Terapia dla dzieci:

Jej celem jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju poprzez eliminowanie i ograniczanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, rozwijanie umiejętności społecznych i wiary we własne możliwości, kształtowanie koordynacji ruchowej oraz koncentracji uwagi, a także wyrównywanie braków wiadomości i umiejętności.

 

Terapia skierowana jest do dzieci:

 • ze specyficznymi trudnościami w opanowaniu umiejętności:
  - czytania – dysleksja
  - dobrego poziomu graficznego pisma – dysgrafia
  - poprawnego pisania – dysortografia
  - matematyki – dyskalkulia
 • dzieci o nieharmonijnym rozwoju
 • dzieci przedszkolne z grup ryzyka dysleksji, czyli dzieci, które nie osiągnęły gotowości do czytania i pisania
 • dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi
 • dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi
 • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • dzieci o obniżonej sprawności manualnej
 • dzieci z zaburzeniami orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni
 • dzieci z zaburzoną koordynacją wzrokowo-słuchowo-ruchową
 • dzieci z zaburzoną lateralizacją
 • dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD)
 • Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 

- Zajęcia odbywają się indywidualnie.
- Czas trwa od 45min do 60min.
- 50zł raz w tygodniu
- 80zł dwa razy w tygodniu

Język angielski/ niemiecki dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce (z grupy ryzyka dyslekcji).

 

            Zajęcia prowadzone są przez lektora języka obcego przy współpracy z terapeutą pedagogicznym. Ich celem jest rozwijanie umiejętności i wyrównywanie braków z języka obcego przy zastosowaniu specjalnych metod nauczania. Grupa składa się z 4-6 uczniów, którzy podczas zajęć są wspomagani przez terapeutę pedagogicznego.